Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Sezon turystyki motorowej Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK rozpoczęty. Niedziela Palmowa w Bydlinie, święcenie palm w kościele pw. Św. Małgorzaty, przywitanie przez Dyrektora oraz udostępnienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego było bardzo miłym akcentem naszej imprezy dedykowanej zarazem dla uczczenia „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Klucze za ufundowane puchary dla najlepszych w konkurencjach rekreacyjnych.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


24 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Dąbrowskiego KTM PTTK za 2017 r. Były podziękowania za zaangażowanie członków w działalność klubu oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za organizację tegorocznych Rajdów Motorowych. Nasz kolega, Prezes oddziału PTTK w Będzinie Mirosław Adamczyk zaprezentował i przypomniał nam zasady udzielania pierwszej pomocy. Impreza Klubowa nr 42/18 KTM ZG PTTK.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej wraz z Dąbrowskim Klubem Turystyki Motorowej  PTTK w Dąbrowie Górniczej był organizatorem 50. Centralnego Zlotu i Rajdu Turystów Zmotoryzowanych. Impreza  odbyła się dniach od 9-11 czerwca 2017 r.  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy. Kierownictwo imprezy – Komandor  – Piotr Targowski, Wicekomandorzy: Zenobia Przybyła, Jan Przybyła, Andrzej Guska z ramienia KTM...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


IX Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Wokół Pustyni Błędowskiej” w dniach 21 – 22 VI 2014 r. Organizatorem Zlotu był Dąbrowski KTM PTTK przy Oddziale Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Start i meta w CESiR w Dąbrowie Górniczej – dzielnica Błędów. Zbiórka załóg na parkingu Eurocampingu w Błędowie o godz 9.00. Następnie uczestnicy otrzymali materiały programowe, oznakowano samochody i po otwarciu imprezy...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


W Gospodarstwie Agroturystycznym „ Na Polanie” w Krzykawce – Reczkowe Dąbrowski Klubu Turystyki Motorowej Oddz. Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej 19 października 2013 r. zorganizował XIV Zakończenie Sezonu Motorowego „Z Jurajskim Maślakiem”. Na miejsce startu przybyło 12 załóg z Dąbrowy Górniczej, Będzina, Wojkowic i Krakowa. Przy pięknej słonecznej pogodzie Komandor Zlotu – Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej Eugeniusz Teresiński dokonał otwarcia...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


W dniach 7 – 9 czerwca 2013 Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK w Dąbrowie Górniczej organizował 48 Centralny Zlot i Rajd Turystów Zmotoryzowanych. Impreza objęta była patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza pana Zbigniewa Podrazy. Uczestnicy Zlotu i Rajdu to załogi reprezentujące Kluby Turystyki Motorowej z całej Polski. W imprezie brało udział 28 załóg – 80 uczestników. Rozpoczęcie Zlotu nastąpiło w...