Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej wraz z Dąbrowskim Klubem Turystyki Motorowej  PTTK w Dąbrowie Górniczej był organizatorem 50. Centralnego Zlotu i Rajdu Turystów Zmotoryzowanych. Impreza  odbyła się dniach od 9-11 czerwca 2017 r.  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy. Kierownictwo imprezy – Komandor  – Piotr Targowski, Wicekomandorzy: Zenobia Przybyła, Jan Przybyła, Andrzej Guska z ramienia KTM ZG PTTK, Sekretarz – Mirosława  Molenda  oraz Sędzia Główny  – Tadeusz Bielecki.

W imprezie wzięło udział 28 załóg – 62 członków Klubów Turystyki Motorowej PTTK z całej Polski, m.in. przedstawiciele Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK,  reprezentanci z Płocka, Grudziądza, Warszawy, Krakowa, Prudnika, Bełchatowa, Poznania, Gdańska, Elbląga, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Szamotuł,  Piaseczna , Swarzędza, Kielc i  jeszcze z wielu innych miejscowości.

Po przyjęciu załóg przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej  nastąpiło uroczyste powitanie i spotkanie z władzami miasta w Sali Sesyjnej UM. Następnie załogi wyjechały  do Siewierza -Wyrężyno  według opisu trasy. Po drodze w kilku punktach kontrolnych  przeprowadzono konkursy sprawnościowe, a później w Zajeździe Leśnym odbyło się zakwaterowanie uczestników i dzień zakończono super imprezą integracyjną. W sobotę uczestnicy zlotu udali się na wycieczkę autokarową Szlakiem Zabytków Techniki  Województwa Śląskiego. Poznano produkcję zapałek w Muzeum-Fabryce w Częstochowie, obejrzano ciekawe eksponaty w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, na dworcu kolejowym można było wejść do wnętrza zabytkowego parowozu. Oprócz tych atrakcji nastąpił przejazd pociągiem na trasie  Częstochowa – Stradom  do Myszkowa i z powrotem w ramach Industriady 2017.
Po powrocie  Komisja Egzaminacyjna w składzie: przewodniczący – Andrzej Guska, sekretarz – Jan Popiel, członek – Piotr Targowski przeprowadziła  egzamin na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK, a dzień zakończono kolacją i dobrą zabawą przy ognisku.

W niedzielę 11 czerwca po śniadaniu nastąpiło podsumowanie punktacji  z konkursów i rekreacji poszczególnych załóg oraz uroczyste wręczenie pucharów, nagród, dyplomów.
Pierwsze trzy miejsca zajęły załogi:
I miejsce Andrzej Leśniak  Dąbrowski  KTM
II miejsce Józef Hupka  TKM  „ZRYW’ Prudnik
III miejsce Michał Całka Dąbrowski KTM

Najlepsze  załogi, z największą  ilością zdobytych punktów otrzymały  10 voucherów  po 100 złotych każdy ufundowane przez  REGATA Polska Spółka z o.o. w ramach akcji „Rusz się”. Po złożeniu ślubowania dziesięciu nowo mianowanym Przodownikom Turystyki Motorowej wręczono legitymacje i odznaki przodownickie. Następnie uczestniczy zlotu udali się na trasę do Siewierza, gdzie na Zamku Biskupów Krakowskich nastąpiło uroczyste zakończenie  50. Centralnego  Rajdu i Zlotu Turystów  Zmotoryzowanych. Po ciekawej prezentacji przez Kustosza Zamku historii obiektu nastąpiła część oficjalna, z wręczeniem pucharów, dyplomów we współzawodnictwie klubowym za 2016.

I Miejsce – Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK  z Dąbrowy Górniczej
II Miejsce – Klub Motorowy „Energetyk” przy elektrowni Bełchatów z Bełchatowa
III Miejsce – PTTK „Klimek” z Grudziądza

Należy podkreślić, że DKTM PTTK w Dąbrowie Górniczej został uhonorowany I lokatą we współzawodnictwie Klubów Motorowych  PTTK w Polsce  uzyskując  9 225 punktów. Puchar odebrał Prezes  Zarządu Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej  i zarazem Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej  kol. Piotr Targowski.

Po obiedzie Kol. Prezes a zarazem Komandor Rajdu  podziękował przedstawicielom  Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego  PTTK, organizatorom  i wszystkim uczestnikom Zlotu, a także zaprosił na następne imprezy organizowane przez nasz Klub.