Zarząd Oddziału

 • Piotr Targowski – Prezes
 • Dorota Gdesz – Wiceprezes
 • Anna Filipek – Skarbnik
 • Beata Sroczyńska – Sekretarz
 • Grzegorz Gdesz

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 • Michał Całka – Prezes
 • Teresa Bielecka
 • Remigiusz Pogan
 • Mariusz Miśkiewicz
 • Tadeusz Pawlik

_____________________________________

Główne kierunki działania Oddziału PTTK, oprócz Zarządu i BORT-u realizują:

 • Komisje turystyki kwalifikowanej: Górska, Piesza, Narciarska, Kolarska, Motorowa.
 • Komisje programowe, m.in.: Krajoznawcza, Ochrony Przyrody i Ekologii i Komisja Odznaczeń
 • Terenowe Referaty Weryfikacji Odznak: górskich, pieszych, narciarskich, kolarskich, krajoznawczych i przyrodniczych
 • Koło Przewodników
 • Klub Turystyki Motorowej
 • Koła PTTK: miejskie, zakładowe i szkolne