Zarząd Oddziału

 • Piotr Targowski – Prezes
 • Beata Sroczyńska – Wiceprezes
 • Sylwia Dębska – Sekretarz
 • Agnieszka Tabor – Skarbnik
 • Anna Filipek – Członek Zarządu

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 • Teresa Bielecka – Prezes
 • Grzegorz Kubicki
 • Konrad Kułakowski
 • Ewelina Możdżeń
 • Remigiusz Pogan

_____________________________________

Główne kierunki działania Oddziału PTTK, oprócz Zarządu i BORT-u realizują:

 • Komisje turystyki kwalifikowanej: Górska, Piesza, Narciarska, Kolarska, Motorowa.
 • Komisje programowe, m.in.: Krajoznawcza, Ochrony Przyrody i Ekologii i Komisja Odznaczeń
 • Terenowe Referaty Weryfikacji Odznak: górskich, pieszych, narciarskich, kolarskich, krajoznawczych i przyrodniczych
 • Koło Przewodników
 • Klub Turystyki Motorowej
 • Koła PTTK: miejskie, zakładowe i szkolne