Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Regulamin: Pobierz Zgłoszenie: Pobierz

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


 W dniu 12 maja 2018 roku odbył się V Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Szlakiem Warowni Jurajskich” z okazji 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości .W zlocie wzięły udział załogi z Krakowa, Prudnika, Krosna i oczywiście z Dąbrowy Górniczej. Ogółem zgłosiło się na starcie -Leśny Parking przy Zajeździe „Kogutek”– 15 załóg – razem 34 uczestników. Przybyłe załogi powitali Tadeusz Bielecki – Komandor Zlotu...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Załoga naszego Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK miała zaszczyt zająć II miejsce w rajdzie „Zamki, pałace i dwory Małopolski” zorganizowanym przez KTM „Krak” Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Sezon turystyki motorowej Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK rozpoczęty. Niedziela Palmowa w Bydlinie, święcenie palm w kościele pw. Św. Małgorzaty, przywitanie przez Dyrektora oraz udostępnienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego było bardzo miłym akcentem naszej imprezy dedykowanej zarazem dla uczczenia „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Klucze za ufundowane puchary dla najlepszych w konkurencjach rekreacyjnych.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


24 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Dąbrowskiego KTM PTTK za 2017 r. Były podziękowania za zaangażowanie członków w działalność klubu oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za organizację tegorocznych Rajdów Motorowych. Nasz kolega, Prezes oddziału PTTK w Będzinie Mirosław Adamczyk zaprezentował i przypomniał nam zasady udzielania pierwszej pomocy. Impreza Klubowa nr 42/18 KTM ZG PTTK.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej wraz z Dąbrowskim Klubem Turystyki Motorowej  PTTK w Dąbrowie Górniczej był organizatorem 50. Centralnego Zlotu i Rajdu Turystów Zmotoryzowanych. Impreza  odbyła się dniach od 9-11 czerwca 2017 r.  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy. Kierownictwo imprezy – Komandor  – Piotr Targowski, Wicekomandorzy: Zenobia Przybyła, Jan Przybyła, Andrzej Guska z ramienia KTM...