Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Zachęcamy do głosowania na Naszego Prezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej Piotra Targowskiego – Osobowość Roku 2018 w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna. Link do głosowania: https://dziennikzachodni.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2018%2C1002887/?groupId=25737

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Dąbrowscy przewodnicy, działacze i członkowie PTTK czynnie uczestniczyli w obchodach 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na początek „Dąbrowski Bieg dla Niepodległej”, w którym wzięło udział około 1000 mieszkańców  miasta. Następnie  o godz. 12.00 uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski, który rozpoczął imprezę Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej. Po pierwszych konkurencjach sprawnościowych wszyscy (prawie 40 osób) udało się na Plac Wolności, gdzie odbyły...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


W dniach 13 i 14 października 2018 roku odbył się Ogólnopolski Zlot – XIX Zakończenie Sezonu Motorowego 2018 „ Z Jurajskim Maślakiem” Zlot organizował Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej PTTK Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej. Impreza ogólnopolska nr 47/18/KTM ZG PTTK Opis trasy: rozpoczęcie na parkingu przed Muzeum Miejskim Sztygarka, ze zwiedzaniem obiektów na terenie  Dąbrowy Górniczej i następnie pobyt na terenie...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


 W dniu 12 maja 2018 roku odbył się V Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Szlakiem Warowni Jurajskich” z okazji 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości .W zlocie wzięły udział załogi z Krakowa, Prudnika, Krosna i oczywiście z Dąbrowy Górniczej. Ogółem zgłosiło się na starcie -Leśny Parking przy Zajeździe „Kogutek”– 15 załóg – razem 34 uczestników. Przybyłe załogi powitali Tadeusz Bielecki – Komandor Zlotu...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Załoga naszego Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK miała zaszczyt zająć II miejsce w rajdzie „Zamki, pałace i dwory Małopolski” zorganizowanym przez KTM „Krak” Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Sezon turystyki motorowej Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK rozpoczęty. Niedziela Palmowa w Bydlinie, święcenie palm w kościele pw. Św. Małgorzaty, przywitanie przez Dyrektora oraz udostępnienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego było bardzo miłym akcentem naszej imprezy dedykowanej zarazem dla uczczenia „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Klucze za ufundowane puchary dla najlepszych w konkurencjach rekreacyjnych.