Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


 W dniu 12 maja 2018 roku odbył się V Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Szlakiem Warowni Jurajskich” z okazji 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości .W zlocie wzięły udział załogi z Krakowa, Prudnika, Krosna i oczywiście z Dąbrowy Górniczej. Ogółem zgłosiło się na starcie -Leśny Parking przy Zajeździe „Kogutek”– 15 załóg – razem 34 uczestników. Przybyłe załogi powitali Tadeusz Bielecki – Komandor Zlotu...

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Załoga naszego Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK miała zaszczyt zająć II miejsce w rajdzie „Zamki, pałace i dwory Małopolski” zorganizowanym przez KTM „Krak” Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie.

Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej


Sezon turystyki motorowej Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK rozpoczęty. Niedziela Palmowa w Bydlinie, święcenie palm w kościele pw. Św. Małgorzaty, przywitanie przez Dyrektora oraz udostępnienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego było bardzo miłym akcentem naszej imprezy dedykowanej zarazem dla uczczenia „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Klucze za ufundowane puchary dla najlepszych w konkurencjach rekreacyjnych.