W dniu 12 maja 2018 roku odbył się V Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Szlakiem Warowni Jurajskich” z okazji 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości .W zlocie wzięły udział załogi z Krakowa, Prudnika, Krosna i oczywiście z Dąbrowy Górniczej. Ogółem zgłosiło się na starcie -Leśny Parking przy Zajeździe „Kogutek”– 15 załóg – razem 34 uczestników. Przybyłe załogi powitali Tadeusz Bielecki – Komandor Zlotu , Tadeusz Pawlik – Wicekomandor  i Sędzia Główny Teresa Bielecka. Należy podkreślić, że na nasz Zlot przybyli przedstawiciele  Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK w osobach: Kol. Piotr Targowski  -Wiceprzewodniczący KTM ZG PTTK i Prezes Zarządu O/Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej oraz Kol. Romuald Hrabia – Sekretarz KTM ZG, reprezentujący Wojskowy Klub Motorowy PTTK „Krak” z Krakowa. Pierwszą odwiedzoną przez nas miejscowością były Racławice, gdzie 7 sierpnia 1914 roku zatrzymał się dowodzony przez Józefa Piłsudskiego Oddział Strzelców. Obejrzeliśmy dostępne tablice historyczne ilustrujące wydarzenia z tego okresu. Kol. Jerzy Drozd wystąpił z krótkim wykładem na temat związany z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Po drodze do Krzeszowic odwiedziliśmy miejscowość Paczółtowice, gdzie przemarsz Oddziałów Piłsudskiego przez granicę zaboru rosyjskiego upamiętnia obelisk. Następnie uczestnicy udali się do Krzeszowic, największej gminy powiatu krakowskiego. Gmina wiejsko-miejska Krzeszowice jest bogata w jurajskie dolinki, malownicze grupy skał wapiennych, wody mineralne, lecznicze siarkowo -magnezowo- wapienne, a znaczna część gminy leży na ternie Jurajskich Parków Krajobrazowych. W Krzeszowicach odwiedziliśmy Muzeum Historyczne, a przewodnik Pani Strojnowska przybliżyła nam historię miasta i przedstawiła wiele ciekawostek na tematy związane z uczestnikami walk o niepodległość Polski z terenu Krzeszowic i okolicy. Z muzeum udaliśmy się na historyczny spacer po mieście. Byliśmy także w miejscowości Nawojowa Góra pod pomnikiem Niepodległości Polski. Został on ufundowany dla upamiętnienia wymarszu Marszałka Józefa Piłsudskiego z I Kadrową. Kolejnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy Zlotu był Zamek w Tenczynie, znajdujący się we wsi Rudno. Potężna budowla, obecnie tzw. ruiny stałe – górują nad okolicą. Obiekt ten  jest położony na stożku wulkanicznym, na wysokości 403 m n.p.m. Przewodnik przybliżył nam bogatą historię tego miejsca .Była to najpierw siedziba rodu Tęczyńskich, a od 1816 r. do 1939 roku niemniej sławnego rodu Potockich. Zamek przebudowany w stylu renesansowym, nazywany był „Małym Wawelem”. Obecnie trwają prace konserwacyjne, w celu udostępnienia dalszych części zamku dla zwiedzających. Następnie odwiedzono miejscowość Czerna, gdzie znajduje się klasztor Zakonu Karmelitów Bosych i Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej. Jest to także miejsce związane z kultem Św. Rafała Kalinowskiego. W Czernej po krótkim odpoczynku i obiedzie, uczestnicy zlotu razem z przewodnikiem udali się do Muzeum Klasztornego. Oprowadzający nas Przeor Klasztoru przedstawił ciekawą historię tego miejsca i mogliśmy obejrzeć bogate zbiory sztuki sakralnej. Następnie rozpoczęto, na udostępnionym nam dziedzińcu bocznym klasztoru konkurencje sprawnościowe. Były to rzuty kostkami i wbijanie gwoździ na czas. Do punktacji ogólnej należało także wypełnić test związany tematycznie z Odzyskaniem Niepodległości, zwiedzanymi obiektami i zawierający pytania z pierwszej pomocy, oraz związane z kodeksem drogowym.

Zajęte miejsca we współzawodnictwie:
I miejsce – załoga Marty Rudzkiej – DKTM  PTTK Dąbrowa Górnicza
II miejsce  – załoga Mirosławy Molendy – DKTM PTTK Dąbrowa Górnicza
III miejsce – załoga KTM „Krak”  z Krakowa –  Romuald Hrabia,

Dalej nastąpiło odczytanie kolejnych miejsc zajętych przez uczestników Zlotu. Każda załoga otrzymała za udział w konkursach nagrodę ufundowaną przez organizatorów. W uroczystym rozdaniu nagród uczestniczył z ramienia Urzędu Miasta i władz gminy Krzeszowice Burmistrz Pan mgr inż. Wacław Gregorczyk. Kol. Jerzy Drozd z rąk wiceprzewodniczącego KTM ZG PTTK otrzymał Plakietkę Złotej Kierownicy. Członkowie DKTM Oddziału PTTK w osobach Tadeusza i Teresy Bieleckich oraz Barbara Tometczak – za pracę na rzecz Klubu oraz krajoznawstwa- z rąk Prezesa Oddziału PTTK  Piotra Targowskiego otrzymali dyplomy Honorowe Zarządu Oddziału. Kol. Barbarze Tometczak, Prezes Wojewódzkiego Zarzadu Diabetyków, która uczestniczyła w wielu imprezach rajdowych DKTM PTTK w Dąbrowie Górniczej została wręczona odznaka Mała Złota MOT. Na koniec Zlotu Prezes Piotr Targowski dziękując Panu Burmistrzowi za pomoc w organizacji Zlotu i serdeczne przyjęcie uczestników, przekazał Dyplom i materiały związane z Dąbrową Górniczą. Od kol. Barbary Tometczak Panu Burmistrzowi został wręczony medal Miasta Dąbrowy Górniczej, upamiętniający 100. Rocznicę Nadania Praw Miejskich. Około godziny 18.30 nastąpiło uroczyste zakończenie Zlotu. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników V Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych „Szlakiem Warowni Jurajskich” i zapraszamy do udziału w następnych imprezach turystycznych organizowanych przez nasz DKTM O/Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej.