Przewodniczący: Andrzej Chrzeszczyk,
Członkowie: Remigiusz Pogan, Leon Teer, Zenobia Przybyła, Mariusz Prościak, Tadeusz Pawlik.

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Narciarskiej:
Przewodniczący: Andrzej Chrzeszczyk,
Członek: Mariusz Prościak.