Przewodniczący: Tadeusz Kozerski
Wiceprzewodniczący: Mariusz Prościak
Sekretarz: Agnieszka Tabor
Członkowie: Katarzyna Nowak – Gomółka, Kinga Cenkar

TRW:
Przewodniczący: Tadeusz Kozerski
Członkowie: Mariusz Prościak,  Piotr Targowski