Przewodnicząc: Tadeusz Kozerski
Wiceprzewodniczący: Mariusz Prościak
Sekretarz: Krystyna Woźniak
Członkowie: Stanisław Zimny, Piotr Targowski

TRW:
Przewodnicząca: Tadeusz Kozerski
Członkowie: Mariusz Prościak,  Stanisław Zimny