Przewodnicząca: Anna Pasich
Wiceprzewodnicząca: Danuta Utrat
Sekretarz: Lucyna Salij – Pająk
Członkowie: Zenobia Przybyła, Andrzej Chrzeszczyk, Piotr Targowski

TRW – OTP:
Przewodnicząca: Lucyna Salij – Pająk
Członkowie: Zbigniew Kosin, Andrzej Chrzeszczyk, Piotr Targowski