Przewodniczący: Janusz Pietrasik,

Członkowie: Konrad Kułakowski, Sylwia Białczyk, Agnieszka Tabor, Kuba Lorek.

 

Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej:
Przewodniczący: Andrzej Chrzeszczyk,
Członkowie: Piotr Targowski, Konrad Kułakowski, Tadeusz Pawlik, Daniel Obarewicz.