KT Górskiej


Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zorganizowała kolejne sympozjum podczas, którego wygłoszone zostały prelekcje poruszające tematykę m.in historię turystycznego poznania i zagospodarowania Babiej Góry, przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego jako światowego rezerwatu Biosfery UNESCO na Babiej Górze. Poznaliśmy postać Hugo Zapałowicza i jego działalność w Tatrzańskim Towarzystwie w rejonie Babiej Góry w setną rocznicę jego śmierci. Została również przedstawiona historia Babiogórskiego Ośrodka...