Podczas wycieczki nasi uczestnicy trafili w malownicze rejony Jury Krakowsko – Częstochowskiej aby zawitać na szlak „Orlich Gniazd”. Zobaczyli przepiękne zamki w Rabsztynie, Smoleniu, Pilicy, Bobolicach i Mirowie. Na koniec odpoczywali w Karczmie Piwnej „U Stacha” przy Browarze „Na Jurze”, gdzie delektowali się smakiem kilku rodzajów piwa. Wycieczkę poprowadził przewodnik Janusz Pietrasik.