Piotr Targowski – prezes
Jan Przybyła – wiceprezes
Tadeusz Bielecki – wiceprezes
Mirosława Molenda – sekretarz
Jadwiga Kasprzyk – skarbnik
Eugeniusz Teresiński – kronikarz
Jerzy Drozd – II kronikarz