Prezes: Grzegorz Gdesz
Wiceprezes: Mariusz Miśkiewicz
Skarbnik: Dorota Gdesz

Komisja Rewizyjna Koła
Przewodniczący: Janusz Pietrasik
Członkowie: Władysław Habrajski, Maria Kubisa