Przewodniczący: Tadeusz Bielecki,
Członkowie: Stanisław Dudek, Eugeniusz Teresiński, Tadeusz Pawlik, Agnieszka Tabor.

Terenowy Zespół Weryfikacyjny VI/IV: Piotr Targowski