W czerwcu 1908 roku, tj. dwa lata po powstaniu PTK, w czasie wycieczki do Ojcowa, zrodziła się u młodzieży szkolnej Zagłębia, idea zorganizowania turystyczno-niepodległościowej organizacji. Trzy miesiące później grupa młodzieży będzińskiej handlówki utworzyła nielegalną organizację pod nazwą Dąbrowskie Koło Wycieczkowe (DKW).

 Jego założycielami byli:

 • Czesław Jaksa Bykowski
 • Edward Gęborek,
 • Kazimierz Kierzkowski,
 • Stefan Piotrowski,
 • Karol Wieczorkiewicz

Celem DKW było wychowanie patriotyczne, niepodległość i głęboka wiedza krajoznawcza. Działalność DKW w latach 1908-1912 była wszechstronna:

 • Ponad 40 krajoznawczych wycieczek pieszych i drogą kolejową, głównie w rejon Jury
 • Badania naukowe w tzw. stacjach deszczowych, z których wyniki przekazywane były do Warszawy
 • Gromadzenie zbiorów muzealnych i wystawy prac przyrodniczych
 • Wydawanie własnego pisma pt.: „Szopa”

Z czasem powstały nowe ogniwa DKW w Grodźcu, Ząbkowicach i Będzinie. DKW nie posiadało statutu, lecz działało wg dziewięciu kanonów – ułożonego monogramu:

 1. Dąż Ku Wyżynom
 2. Dzieła Kochaj Wielkie
 3. Duszę Kształć Własną
 4. Dąż Ku Wiedzy
 5. Dolę Kuj Własną
 6. Działalność Kształć Wytrwale
 7. Dąż Ku Wolności
 8. Dobro Krajowe Wznoś
 9. Domem Kraj Wolny

W 1911 roku DKW miał własny sztandar, który obecnie znajduje się w Sali Rycerskiej Zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, działalność, DKW zamarła, a jej członkowie przeszli do harcerstwa i innych organizacji.

Odrodzenie DKW nastąpiło w 1974 roku z inicjatywy Mariana Hachulskiego i istnieje do dziś. Przez wiele lat pasowanie na członków DKW po rocznym okresie kandydowania odbywało się o 24:00 na dziedzińcu zamku w Ogrodzieńcu gdzie z pochodniami przychodziliśmy ze zgrupowania odległego o kilkanaście kilometrów. W ostatnich latach jest to jednak niemożliwe, ponieważ zamek ma administratora i nocą jest niedostępny.

Inicjatywa powołania Oddziału PTTK W Dąbrowie Górniczej wyszła w 1968 r. od kierowników wycieczek, organizatorów turystyki i przewodników – mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy działali w Oddziałach PTTK Będzin i Sosnowiec.

Dnia 09.06.1969 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej odbyło się zebranie założycielskie Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej. Władze miasta reprezentował ówczesny Przewodniczący MKKFiT Jan Wacura. Wybrano Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się następująco:

 • Prezes Zarządu Oddziału PTTK – Waldemar Kolasa
 • Wiceprezes ds. Programowych – Jan Kasper
 • Wiceprezes ds. Administracji i ORT – Jan Puchrowicz
 • Sekretarz Zarządu Oddziału – Bożena Szczygieł
 • Skarbnik Zarządu Oddziału – Marian Hachulski

25 maja 1978 r. Prezes Lucjan Pietrzyk odebrał z rąk Mariana Bulskiego Przew. MK FJN Sztandar Organizacyjny ufundowany przez społeczeństwo miasta jako symbol uznania dorobku organizacji. Sztandar odznaczono Odznaką Honorową PTTK. Uroczystość odbyła się z okazji 70 lecia turystyki zorganizowanej w mieście Dąbrowa Górnicza.

Kolejnymi prezesami od roku 1977 byli:.

 • Lucjan Pietrzyk
 • Edward Kwieciński
 • Bolesław Winkiel
 • Antoni Burski
 • Bolesław Winkiel (ponownie)
 • Waldemar Kolasa (ponownie)
 • Henryk Kościelny
 • Zenobia Przybyła
 • Piotr Targowski (obecnie)