24 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Dąbrowskiego KTM PTTK za 2017 r. Były podziękowania za zaangażowanie członków w działalność klubu oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za organizację tegorocznych Rajdów Motorowych. Nasz kolega, Prezes oddziału PTTK w Będzinie Mirosław Adamczyk zaprezentował i przypomniał nam zasady udzielania pierwszej pomocy. Impreza Klubowa nr 42/18 KTM ZG PTTK.