Sezon turystyki motorowej Dąbrowskiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK rozpoczęty. Niedziela Palmowa w Bydlinie, święcenie palm w kościele pw. Św. Małgorzaty, przywitanie przez Dyrektora oraz udostępnienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego było bardzo miłym akcentem naszej imprezy dedykowanej zarazem dla uczczenia „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Klucze za ufundowane puchary dla najlepszych w konkurencjach rekreacyjnych.