KT Górskiej


 11 stycznia 2018 r. odbyła się pierwsza część szkolenia na rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej – Beskid Wschodni. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z topografią, szlakami turystycznymi oraz atrakcjami na terenie proponowanych uprawnień od Tylicza po Komańczę. Szkolenie poprowadził Instruktor Przewodnictwa – Grzegorz Gdesz.

KT Górskiej


Komisja Turystyki Górskiej w Oddziale Miejskim PTTK w Dąbrowie Górniczej organizuje kolejny kurs na Przodownika Turystyki Górskiej. Kurs odbędzie się w 4 częściach: 11 stycznia godz. 17.00 18 stycznia godz. 17.00 8 lutego godz. 17.00 18 lutego godz. 17.00 Termin egzaminu będzie podany w późniejszym czasie. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu zdobędą uprawnienia PTTK – Przodownik Turystyki Górskiej na część...

KT Górskiej


Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zorganizowała kolejne sympozjum podczas, którego wygłoszone zostały prelekcje poruszające tematykę m.in historię turystycznego poznania i zagospodarowania Babiej Góry, przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego jako światowego rezerwatu Biosfery UNESCO na Babiej Górze. Poznaliśmy postać Hugo Zapałowicza i jego działalność w Tatrzańskim Towarzystwie w rejonie Babiej Góry w setną rocznicę jego śmierci. Została również przedstawiona historia Babiogórskiego Ośrodka...

KT Górskiej


W dniach 29.09 – 01.10.2017 r. odbył się już kolejny co roczny Górski Rajd Zagłębiaków tym razem z metą na dziedzińcu zamkowym w Suchej Beskidzkiej. Organizatorem rajdu był Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej. Patronat Honorowy nad Rajdem objęli  Prezydent Dąbrowy Górniczej Pan Zbigniew Podraza oraz  Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. W Rajdzie wzięło udział ponad 260 osób ze...