Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zorganizowała kolejne sympozjum podczas, którego wygłoszone zostały prelekcje poruszające tematykę m.in historię turystycznego poznania i zagospodarowania Babiej Góry, przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego jako światowego rezerwatu Biosfery UNESCO na Babiej Górze. Poznaliśmy postać Hugo Zapałowicza i jego działalność w Tatrzańskim Towarzystwie w rejonie Babiej Góry w setną rocznicę jego śmierci. Została również przedstawiona historia Babiogórskiego Ośrodka Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach. Podczas sympozjum trzech Przodowników z naszego Oddziału otrzymało legitymację Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej: Stanisław Dudek, Władysław Habrajski i Tadeusz Pawlik. Wśród uczestników spotkania rozlosowano wydawnictwa o tematyce górskiej.
GRATULUJEMY!!!