16 lutego 2019 roku w siedzibie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK województwa śląskiego. Gospodarzem był Zarząd Oddziału wraz z Oddziałowa Komisją Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Miejskim PTTK w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób związanych z turystyką kolarską w naszym regionie. Uczestnicy sesji zwiedzili wystawy Muzeum Miejskiego oraz Kopalnię Ćwiczebną „Sztygarka”. Odbył się również wykład z krótkiej historii miasta Dąbrowy Górniczej i samego Muzeum, który wygłosił Z-ca Dyrektora Muzeum pan Andrzej Wójcik.