Prezes zarządu – Michał Całka
Wiceprezes – Marta Rudzka
Skarbnik – Anna Mannsfeld
Członkowie – Barbara Bieniek, Monika Leszczyńska