W dniach 16-18.03.2018 r odbyła się XII Krajowa Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK. Miejscem obrad były Chęciny – Rzepka. Delegatem na Konferencję z naszego Koła był prezes Grzegorz Gdesz. Podczas obrad otrzymał on podziękowanie od Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK za zaangażowanie, podjęcie odpowiedzialności i trud organizacji XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze. Ponadto delegaci z całej Polski wybrali nową Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK w składzie:
Przewodnicząca Swietłana Koniuszewska – Sosnowiec 
Tomasz Siemiński – Grudziądz 
Artur Kowalczyk –  Sanok 
Zdzisław Kryściak – Łowicz 
Joanna Lipińska –  Warszawa 
Zbigniew Pawlik – Ostrowiec Św. 
Andrzej Sproch – Krościenko 
Marcin Szumny –  Gdańsk 
Andrzej Talarek –  Kłodzko
Oprócz tego wybrano również Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK składający się z przedstawicieli poszczególnych województw. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.