Rajd odbędzie się 27.09.2020 roku  na trasach  Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego oraz  Żywieckiego.

CELE RAJDU:

 1. Zachęcenie do uprawiania turystyki górskiej, pieszej i krajoznawczej.
 2. Popularyzacja piękna Beskidów.
 3. Popularyzacja aktywnego wypoczynku.
 4. Poznawanie geografii, topografii i historii regionów.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Górski Rajd Zagłębiaków jest regionalną górską imprezą turystyczną o średnim stopniu trudności, organizowaną przez Oddział Miejski PTTK w Dąbrowie Górniczej.
  Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 2. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni, rodziny, dzieci i młodzież szkolna którzy dokonają zgłoszenia oraz wpłaty w sposób ustalony przez organizatora.
 3. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie można dokonać: osobiście w biurze O/ PTTK, telefonicznie, sms-em, e-mailem (wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu), należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

Regulamin rajdu
Pobierz