Komisja Turystyki Górskiej w Oddziale Miejskim PTTK w Dąbrowie Górniczej organizuje kolejny kurs na Przodownika Turystyki Górskiej.
Kurs odbędzie się w okresie Grudzień 2019-Kwiecień 2020
Spotkanie organizacyjne rozpoczynające kurs odbędzie się  21.11.19 o godz.16.00
Terminy szkoleń, egzaminu wewnętrznego i na Przodownika Turystyki Górskiej będzie podany w późniejszym czasie.
Terminy wyjazdów szkoleniowych na teren uprawnień będą uzgodnione podczas szkolenia.
Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu zdobędą uprawnienia PTTK – Przodownik Turystyki Górskiej PTTK na teren Beskidów Zachodnich.
Miejsce kursu to Centrum Aktywności Obywatelskiej w którym mieści się siedziba Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6 A (sala konferencyjna).
Warunkiem uczestnictwa w kursie i przystąpienia do egzaminu jest:
1. Przynależność do PTTK z opłaconą składką za 2019 rok, podczas egzaminu opłacona składka za 2020 rok.
2. Posiadanie zweryfikowanej odznaki GOT w stopniu Mała Złota.
3. Ukończone 18 lat.
4. Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Zapisy do 21.11.19 w biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6 A/7.
tel. 32/ 262 – 01 – 20 od wtorku do czwartku od 13.00 do 18.00.
Koszty organizacyjne bez wyjazdów – 50 zł płatne przy zapisywaniu się na kurs.
Szkolenie rozpocznie się przy minimum 10 kandydatach.

Z A P R A S Z A M Y