26 czerwca 2019 roku uczestnicy półkolonii ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Dąbrowy Górniczej wraz ze swoimi wychowawcami oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zdobyli Dąbrowską Odznakę Krajoznawczą w stopniu srebrnym. Start naszej grupy rozpoczął się przy Muzeum Miejskim „Sztygarka”, a zakończył na mecie w Fabryce Pełnej Życia. Osoby biorące udział w zdobywaniu odznaki poznały historię dziesięciu obiektów znajdujących się na szlaku DOK. Na mecie odbyła się weryfikacja książeczek i uroczyste wręczenie odznak. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej na kolejną turę zdobywania DOK w stopniu srebrnym, która odbędzie się 2 sierpnia 2019.

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.