Dominika jedna z najmłodszych członkini Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej podczas wręczania legitymacji PTTK. Dominika jest zdobywczynią odznaki 7 Milowe Buty, odznaki GOT w Góry w stopniu brązowym i innych odznak krajoznawczych. GRATULUJEMY.
Zapraszamy całe rodziny i najmłodsze pociechy do zdobywania odznak, wędrówek z nami i wizyty w naszym Oddziale.