17 maja 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12, nr 18 i nr 20 wzięli udział w II Szkolnym Rajdzie po Dąbrowie Górniczej „Detektywi historii na szlaku”. Trasa rajdu wiodła przez centrum miasta. Uczniowie odwiedzili Pomnik Martyrologii przy ul. Ks. Augustynika, Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej, Pałac Kultury Zagłębia, Fabrykę „Pełną Życia” Centrum, Tablicę Pamięci na murze Huty „Bankowa”, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Sztolnię ćwiczebną. Przewodnicy prowadzili grupy, opowiadając o historii miasta i oglądanych obiektach, uczniowie mieli za zadanie rozwiązać Quiz związany z obiektami wyszczególnionymi na trasie. Meta rajdu miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 20,  młodych turystów przywitała pani dyrektor i prezes Oddziału Miejskiego PTTK, a następnie oglądaliśmy krótki program artystyczny w wykonaniu gospodarzy. Po słodkim poczęstunku odbył się Konkurs Krajoznawczy, w którym wzięli udział reprezentanci poszczególnych szkół. Na zakończenie było wręczenie pucharów i oczywiście pamiątkowe zdjęcia.