Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała 23 marca 2019 roku „Powitanie Wiosny” z przejściem pieszym wzdłuż Pogorii III i Parku Zielona docierając do Ośrodka CSIR, gdzie czekały na uczestników pieczone kiełbaski. W trakcie wędrówki uczniowie, członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK ze Szkoły Podstawowej nr 26 z Łośnia w Przemszy utopili „Marzannę” – tym samym witając wiosnę.