W dniach 8-10.02.2019 r. odbyło się IX Forum Przewodników Turystycznych PTTK, którego tematem było „NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”. Organizatorem był Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” wraz z kołem przewodników, współorganizatorami byli: Komisja Przewodnicka ZG PTTK i Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK. Patronat nad imprezą objęły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Burmistrz Miasta Sanoka, Starosta Sanocki oraz lokalne media. Całość podzielona była na 2 części: pierwsza odbyła się w Sanoku, gdzie oprócz oficjalnego powitania odbyły się wykłady o historii i współczesnych problemach leśnictwa, druga to pobyt w Mucznem w Centrum Promocji Leśnictwa. Podczas pobytu w sercu Bieszczad przewodnicy uczestniczyli w panelach dyskusyjnych (szkolenie i egzaminowanie przewodników, nowatorskie formy pracy przewodnickiej). Poza tym trochę wiedzy o gospodarce leśnej, spacer w terenie do Centrum Promocji Leśnictwa, Pokazowa Zagroda Żubrów, kościół św. Huberta, punkt widokowy bunkrem z  serialu „Wataha”, Brenzberg- miejsce największej zbrodni UPA dokonanej w Bieszczadach. Również przy okazji pobytu w Mucznem  oglądaliśmy zawody w narciarstwie biegowym „Tropem Żubra”. Nie zapomniano o części rozrywkowej tj. kulig nocny, biesiada przy ognisku czy kolacja przy muzyce. W forum wzięło udział ponad 100 przewodników z całej Polski. Dąbrowskie Koło reprezentowali: Adrianna i Grzegorz Gdesz.