IX Zimowy Patriotyczny Rajd „Sławkowska Syberiada 2019” – 20.01.2019. Uczestnikami rajdu byli między innymi członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK ze Szkoły Podstawowej nr 26 z Dąbrowy Górniczej. Grupę poprowadził przewodnik Mariusz Miśkiewicz.