Komisja Turystyki Górskiej w Oddziale Miejskim PTTK w Dąbrowie Górniczej organizuje kolejny kurs na Przodownika Turystyki Górskiej.
Kurs odbędzie się w terminach:
20 lutego godz. 17.00
27 lutego godz. 17.00
13 marca godz. 17.00
20 marca godz. 17.00
Termin egzaminu wewnętrznego i na Przodownika Turystyki Górskiej będzie podany w późniejszym czasie.
Terminy wyjazdów szkoleniowych na teren uprawnień będą uzgodnione podczas szkolenia.
Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu zdobędą uprawnienia PTTK – Przodownik Turystyki Górskiej na część Beskidów Zachodnich.
Miejsce kursu to Centrum Aktywności Obywatelskiej, w którym mieści się siedziba Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6 A (sala konferencyjna).
Warunkiem uczestnictwa w kursie i przystąpienia do egzaminu jest:
1. przynależność do PTTK z opłaconą składką za 2019 rok,
2. posiadanie zweryfikowanej odznaki GOT w stopniu Mała Złota,
3. ukończone 18 lat,
4. posiadanie minimum średniego wykształcenia,
Zapisy do 14 lutego 2019 r. w biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6 A/7.
tel. 32/ 262 – 01 – 20 od wtorku do czwartku od 13.00 do 18.00.
Koszty organizacyjne bez wyjazdów – 45 zł płatne przy zapisywaniu się na kurs.
Szkolenie rozpocznie się przy minimum 10 kandydatach.

Z A P R A S Z A M Y.