Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zorganizowała w swojej siedzibie w Krakowie doroczne sympozjum górskie. W tym roku tematem były Karpaty Wschodnie, nawiązujące do 100 – rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tematami sesji były: „Walki II Brygady Legionów Polskich podczas I wojny światowej”, „Zorganizowana turystyka polska do 1939 roku”, „Tereny górskie i obiekty w górach na listach Światowych UNESCO”, „Czarnohora, Gorgany – teren, przyroda, turystyka”, ” Bieszczady Wschodnie, od Starostyny do Pikuja”. Wykładowcami byli: Stefan Rzonca, Jacek Płonczyński, Jerzy Kapłon, Stanisław Sieradzki i Dariusz Dyląg. Z Dąbrowskiego Oddziału PTTK w sympozjum uczestniczyli Przodownicy Turystyki Górskiej: Grzegorz Gdesz i Mariusz Miśkiewicz.