W uroczystej Wigilii oprócz naszych przewodników uczestniczyli także działacze naszego Oddziału PTTK, sympatycy Koła Przewodników oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości były wręczone odznaki Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej jako dopełnienie uroczystości z 2 grudnia na Sympozjum Babiogórskim w Krakowie.