KUMAMY SIĘ Z CZAROWNICĄ
21.07.2018

Wyjazd w Góry Świętokrzyskie: Dąbrowa Górnicza – Święta Katarzyna, dla chętnych zwiedzanie Muzeum Minerałów
Przejście górskie: Święta Katarzyna – Łysica – Święta Katarzyna.
Dla osób niezainteresowanych przejściem górskim możliwość spędzenia miłego czasu przy kawie w schronisku PTTK „Jodełka”w Świętej Katarzynie.
Przejazd na trasie: Święta Katarzyna – Nowa Słupia
Przejście piesze: Nowa Słupia – Święty Krzyż( Łysiec) – Nowa Słupia
Przejazd na trasie: Nowa Słupia – Dąbrowa Górnicza
Zbiórka i wyjazd: Dąbrowa Górnicza parking za Pałacem Kultury godz. 7.00
Cena wycieczki: 70 zł/os dla członków PTTK
                                    75 zł/ os dla osób pozostałych
Wstęp uczestnicy pokrywają sobie we własnym zakresie.
Uczestnicy mają zapewniony: BUS, Przodownik, ubezpieczenie.

Zapisy w siedzibie oddziału:
ul. Sienkiewicza 6a/7
41-300 Dąbrowa Górnicza
telefon: 32 262 01 20

telefon: 602 850 998
Konto ING BANK Śląski: 70 1050 1272 1000 0008 0033 3619

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y