Koło Przewodników zaprasza na wędrówkę górską
BUKOWNO – DOLINĄ SZTOŁY
04.08.2018 r.

Przejazd na trasie: Dąbrowa Górnicza – Bukowno zwiedzanie kopalni wiedzy o cynku.
Przejście piesze Przełomem rzeki Sztoły do źródeł w Żuradzie , Szlak Spacerowo – Edukacyjny ok. 13 km.
Niemal na całej swej długości Sztoła uformowała malowniczą dolinę – krętą i głęboko wciętą w piaszczyste podłoże, jakie tworzą plejstoceńskie, wodnolodowcowe osady, związane z okresem zlodowaceń. W jej obrębie występują typowe dla ekosystemu dolin rzecznych zbiorowiska roślinne, jak las łęgowy, roślinność przywodna i wodna oraz torfowiska. Natomiast zbocza doliny i partie wierzchowinowe porastają głównie ubogie gatunkowo bory sosnowe. Podczas wędrówki zobaczysz dodatkowo krajobraz dawnej Pustyni Starczynowskiej, teren po dawnej jednostce rakietowej, ruiny po dawnych zabudowaniach Polis i Podpolis, Wzgórze Wapiennik z okazałym drzewostanem oraz zalew Leśny Dwór.
To wszystko tylko z Dąbrowskim PTTK -iem.

Zbiórka i wyjazd: Dąbrowa Górnicza parking za Pałacem Kultury 9.00
Cena: 35ł/ os dla członków PTTK
40 zł/os dla pozostałych osób
Uczestnicy mają zapewniony: Bus, przewodnika, ubezpieczenie.

Zapisy w siedzibie oddziału:
ul. Sienkiewicza 6a/7
41-300 Dąbrowa Górnicza
telefon: 32 262 01 20

telefon: 602 850 998
Konto ING BANK Śląski: 70 1050 1272 1000 0008 0033 3619

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y