WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA 
OBLĘGOREK– ZAGNAŃSK – CHĘCINY
14.07.2018 r.

Przejazd na trasie: Dąbrowa Górnicza – Oblęgorek : zwiedzanie Muzeum H. Sienkiewicza oraz spacer po terenie przypałacowym.
Przejazd na trasie: Oblęgorek – Zagnańsk: Dąb Bartek jeden z najstarszych w Polsce dębów, od 1954 roku chroniony prawem jako pomnik przyrody.
Przejazd na trasie: Zagnańsk – Chęciny: zwiedzanie Zamku Królewskiego z przełomu XIII/XIV w.
Przejazd na trasie: Chęciny – Dąbrowa Górnicza.
Zbiórka i wyjazd: Dąbrowa Górnicza parking za Pałacem Kultury godz. 8.00
Cena wycieczki: 65 zł/os dla członków PTTK
70 zł/ os dla osób pozostałych
Uczestnicy mają zapewniony: BUS, przewodnika, ubezpieczenie.
Wstępy uczestnicy pokrywają sobie we własnym zakresie.
Muzeum H. Sienkiewicza – ok. 11 zł
Zamek w Chęcinach – U – 9 zł, N – 12 zł

Zapisy w siedzibie oddziału:
ul. Sienkiewicza 6a/7
41-300 Dąbrowa Górnicza
telefon: 32 262 01 20
telefon: 602 850 998
Konto ING BANK Śląski: 70 1050 1272 1000 0008 0033 3619

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y