Koło Przewodników


Przewodnicy z całego Województwa Śląskiego zawitali 1 marca 2019 roku  do Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach, aby wraz z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego świętować Międzynarodowy Dzień Przewodnika. Były wręczone wyróżnienia dla zasłużonych przewodników, były przemówienia i prelekcje. Lecz jak zwykle przy takich uroczystościach było miło spotkać się z koleżankami i kolegami przewodnikami z innych kół. Dąbrowskie Koło reprezentowały: Dorota Gdesz i...

Koło Przewodników


W dniach 12-17.02.2019 r. z całej Polski do Sanoka zjechali się przewodnicy, aby podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia Instruktora Przewodnictwa PTTK. Sześć dni intensywnych zajęć z GOPR-owcami i wielogodzinne wykłady dały nam ogrom wiedzy o przewodnictwie. Zajęcia praktyczne czyli wyjście do Chatki Puchatka było miłą odskocznią od teorii. Każdy z nas musiał przedstawić multimedialną prezentację na temat swojej pracy...

Koło Przewodników


W dniach 8-10.02.2019 r. odbyło się IX Forum Przewodników Turystycznych PTTK, którego tematem było „NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”. Organizatorem był Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” wraz z kołem przewodników, współorganizatorami byli: Komisja Przewodnicka ZG PTTK i Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK. Patronat nad imprezą objęły: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Burmistrz Miasta Sanoka, Starosta Sanocki oraz lokalne...

Koło Przewodników


Niezapomniane chwile na Jurze w Zaczarowanym Lesie. Na początek wyjechaliśmy wozami ozdobionymi pochodniami w głąb jurajskiego lasu, gdzie powitano nas ciepłą herbatą i ciastami. Po chwili oddechu spacerkiem trafiliśmy prosto do domu Baby Jagi, która częstowała nas grzanym winem. Przy ogromnym ognisku mogliśmy również posłuchać ballad śpiewanych przy gitarze i zjeść pyszne kiełbaski pieczone na grillu. Zabawa karnawałowa dopiero była...

Koło Przewodników


IX Zimowy Patriotyczny Rajd „Sławkowska Syberiada 2019” – 20.01.2019. Uczestnikami rajdu byli między innymi członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK ze Szkoły Podstawowej nr 26 z Dąbrowy Górniczej. Grupę poprowadził przewodnik Mariusz Miśkiewicz.

Koło Przewodników


W ostatni weekend 19 – 20.01.2019 r. zorganizowaliśmy mianowanie na Przewodnika Beskidzkiego w Koniakowie. Przy blasku płonącego ogniska Adrianna, Ewa, Daniel i Paweł uroczyście złożyli przysięgę przewodnicką i otrzymali tzw. blachę przewodnicką. Pomimo, że szkolili się i zdawali egzaminy w różnych miastach to cała czwórka zdecydowała się wstąpić w szeregi naszego Koła. Było również symboliczne wejście w zimowej aurze na...