KT Górskiej


8 lutego 2018 r. odbyła się trzecia część szkolenia na rozszerzenie uprawnień na Przodownika Turystyki Górskiej – Bieszczady. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się ze szczegółową topografią czyli z pasmami górskimi, szczytami, hydrografią i drogami dojazdowymi. Omawiana była również ochrona przyrody na terenie uprawnień. Szkolenie poprowadził Instruktor Przewodnictwa – Grzegorz Gdesz.

KT Górskiej


8 lutego 2018 r. podczas zebrania został wybrany Zarząd Komisji na nową kadencję oraz delegat na Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Górskiej PTTK, a także skład do Terenowego Referatu Weryfikacji. W trakcie zebrania zostały również wręczone legitymacje „Organizatora Turystyki PTTK” .

KT Górskiej


18 stycznia 2018 r. odbyła się druga część szkolenia na rozszerzenie uprawnień na Przodownika Turystyki Górskiej – Beskid Wschodni. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z ciekawostkami tego regionu, atrakcjami turystycznymi oraz bogactwem kulturowym i religijnym. Na część praktyczną składało się m.in: jako pierwsze zadanie stworzenie planu wycieczki na trzy dni opartego na podanych miejscowościach lub szczytach. Drugie zadanie to odnalezienie...

KT Górskiej


Dominika jedna z najmłodszych członkini Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej podczas wręczania legitymacji PTTK. Dominika jest zdobywczynią odznaki 7 Milowe Buty, odznaki GOT w Góry w stopniu brązowym i innych odznak krajoznawczych. GRATULUJEMY. Zapraszamy całe rodziny i najmłodsze pociechy do zdobywania odznak, wędrówek z nami i wizyty w naszym Oddziale.

KT Górskiej


 11 stycznia 2018 r. odbyła się pierwsza część szkolenia na rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej – Beskid Wschodni. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z topografią, szlakami turystycznymi oraz atrakcjami na terenie proponowanych uprawnień od Tylicza po Komańczę. Szkolenie poprowadził Instruktor Przewodnictwa – Grzegorz Gdesz.

KT Górskiej


Komisja Turystyki Górskiej w Oddziale Miejskim PTTK w Dąbrowie Górniczej organizuje kolejny kurs na Przodownika Turystyki Górskiej. Kurs odbędzie się w 4 częściach: 11 stycznia godz. 17.00 18 stycznia godz. 17.00 8 lutego godz. 17.00 18 lutego godz. 17.00 Termin egzaminu będzie podany w późniejszym czasie. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu zdobędą uprawnienia PTTK – Przodownik Turystyki Górskiej na część...