KT Górskiej


 15 lutego 2018 r. odbyła się czwarta część szkolenia na rozszerzenie uprawnień na Przodownika Turystyki Górskiej – Bieszczady. Podczas szkolenia uczestnicy poznali ciekawostki i atrakcje turystyczne Bieszczad. Omówiona została również topografia Bieszczad Wschodnich leżących na terenie Ukrainy. Szkolenie poprowadził Instruktor Przewodnictwa – Grzegorz Gdesz.

KT Górskiej


Pierwszy zdobywca odznaki GOT PTTK „W Góry” w stopniu złotym – Ryszard Suchecki lat 7. Rysiu jest członkiem PTTK Oddziału Miejskiego w Dąbrowie Górniczej . GRATULUJEMY!!!

KT Górskiej


8 lutego 2018 r. odbyła się trzecia część szkolenia na rozszerzenie uprawnień na Przodownika Turystyki Górskiej – Bieszczady. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się ze szczegółową topografią czyli z pasmami górskimi, szczytami, hydrografią i drogami dojazdowymi. Omawiana była również ochrona przyrody na terenie uprawnień. Szkolenie poprowadził Instruktor Przewodnictwa – Grzegorz Gdesz.

KT Górskiej


8 lutego 2018 r. podczas zebrania został wybrany Zarząd Komisji na nową kadencję oraz delegat na Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Górskiej PTTK, a także skład do Terenowego Referatu Weryfikacji. W trakcie zebrania zostały również wręczone legitymacje „Organizatora Turystyki PTTK” .

KT Górskiej


18 stycznia 2018 r. odbyła się druga część szkolenia na rozszerzenie uprawnień na Przodownika Turystyki Górskiej – Beskid Wschodni. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z ciekawostkami tego regionu, atrakcjami turystycznymi oraz bogactwem kulturowym i religijnym. Na część praktyczną składało się m.in: jako pierwsze zadanie stworzenie planu wycieczki na trzy dni opartego na podanych miejscowościach lub szczytach. Drugie zadanie to odnalezienie...

KT Górskiej


Dominika jedna z najmłodszych członkini Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej podczas wręczania legitymacji PTTK. Dominika jest zdobywczynią odznaki 7 Milowe Buty, odznaki GOT w Góry w stopniu brązowym i innych odznak krajoznawczych. GRATULUJEMY. Zapraszamy całe rodziny i najmłodsze pociechy do zdobywania odznak, wędrówek z nami i wizyty w naszym Oddziale.